Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
органи управління
правила надання фінансових послуг
споживачам фінансових послуг
контактна інформація
відокремлені підрозділи
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
 


Повне найменування: КРЕДИТНА СПІЛКА «СКАРБНИЦЯ»

Ідентифікаційний код: Код за ЄДРПОУ: 25068803 

Місцезнаходження: за КОАТУУ: 2621610100; вул. І. Богуна, буд. 9, м. Городенка, Івано-Франківська обл., 78103

Контактний телефон +38(067)344-43-28

Адреса телефонної пошти: E-mailksscarb@ukr.net 

Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг: вул. І. Богуна, буд. 9, м. Городенка, Івано-Франківська обл., 78103

Відомості про державну реєстрацію Кредитної спілки: 

Свідоцтво про державну реєстрацію

Серія А00  №366031

Дата державної реєстрації: 04.11.1997 р.

Номер запису в ЄДР: 1 07 120 0000 000027

 

Інформація щодо включення кредитної спілки «Скарбниц» до Державного реєстру фінансових установ (ДРФУ):

 

Кредитна спілка «Скарбниця» включена до ДРФУ на підставі рішення Держфінпослуг

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

дата рішення 02.07.2004р., номер рішення  1262

реєстраційний номер: 14100541

серія свідоцтва: КС

номер свідоцтва: 312

код фінансової установи: 14

орган, що видав: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

 

Перелік фінансових послуг, що надаються кредитною спілкою  «Скарбниця»

Кредитна спілка «Скарбниця» відповідно до Статуту та за наявності необхідних ліцензій надає наступні види фінансових послуг громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які об'єднані ознакою членства в кредитній спілці «Скарбниця», а саме:

1) Залучення фінансових активів із зобовязанням щодо наступного їх повернення;

2) Надання коштів у позику,  в тому числі і на умовах фінансового кредиту 

Згідно частини другої статті 10 Закону України „Про кредитні спілки” не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини.

Залучення фінансових активів із зобов’язанням щодо наступного їх повернення здійснюється кредитною спілкою від членів кредитної спілки шляхом залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки. 

Надання коштів у позику, в тому числі на умовах фінансового кредиту – фінансова послуга, яка згідно зі статтею 21 Закону України “Про кредитні спілки” передбачає надання кредитною спілкою кредитів своїм членам, фермерським господарствам та приватним підприємствам, які знаходяться у власності членів кредитної спілки, а також, іншим кредитним спілкам на підставі кредитного договору або іншого договору, який має всі ознаки кредитного договору, визначені статтею 1054 Цивільного кодексу України.

Порядок та умови надання зазначених фінансових послуг містяться за посиланнями у „Положенні про фінансові послуги Кредитної спілки «Скарбниця» та примірних договорах про надання фінансових послуг, які знаходиться на цьому вебсайті у розділі „Умови надання фінансових послуг”. 

З інформацією про вартість, ціну/тарифи, розмір плати (проценти) щодо фінансових послуг залежно від виду фінансової послуги можна ознайомитися на цьому вебсайті у розділі „Умови надання фінансових послуг” за посиланнями „Річні процентні ставки за кредитами” та „Річні проценті ставки за внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки”.

 

При наданні фінансових послуг кредитна спілка керується вимогами підпункту 165.1.29 пункту 165.1 статті 165 Податкового кодексу України, згідно яких до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу члена кредитної спілки – платника податку не включаються, зокрема, основна сума внеску (вкладу) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, яка повертається члену кредитної спілки, а також основна сума кредиту, що отримується членом кредитної спілки (протягом строку дії договору).

Відповідно до підпункту 170.4.1 пункту 170.4 статті 170 Податкового кодексу України кредитна спілка є податковим агентом члена кредитної спілки – платника податку під час нарахування на його користь доходів у вигляді процентів за користування внеском (вкладом) члена кредитної спілки на депозитний рахунок, і сплачує (перераховує) до бюджету у строки, визначені цим Кодексом для місячного податкового періоду, загальну суму податку, нарахованого за ставкою 18%, визначеною пунктом 167.1 статті 167 цього Кодексу, із загальної суми процентів, нарахованих за податковий (звітний) місяць на суми вкладів (депозитів) членів кредитної спілки у кредитній спілці. Також, з таких доходів у вигляді процентів стягується військовий збір у розмірі 1,5 % відповідно до пункту 16підрозділу 10 розділу ХХ Податкового кодексу України.

При наданні фінансових послуг комісії та будь-які інші обов'язкові платежі за супровідні послуги кредитної спілки відсутні.

Надання споживчих кредитів здійснюється кредитною спілкою з дотриманням вимог Закону України „Про споживче кредитування”.

Загальна вартість споживчого кредиту включає загальний розмір кредиту, тобто суму коштів, які надані та/або можуть бути надані споживачу за договором про споживчий кредит та проценти за користування кредитом. 

Сума процентів за користування кредитом розраховується з використанням процентної ставки, затвердженої рішенням спостережної ради кредитної спілки для певного виду споживчого кредиту, яке розміщено за посиланнями „Річні процентні ставки за кредитами”,  та в залежності від режиму сплати процентів і основної суми кредиту, які визначені у п. 3.2.1.3 Положення про фінансові послуги кредитної спілки «Скарбниця»

Кредитна спілка не користується послугами кредитних посередників. Комісії та інші обов'язкові платежі за супровідні послуги, пов'язані з наданням, обслуговуванням і поверненням споживчого кредиту (уключаючи комісії за обслуговування кредитної заборгованості, юридичне оформлення та інші платежі), кредитного посередника та третіх осіб [комісії за розрахунково-касове обслуговування банку, у якому відкритий рахунок кредитної спілки (під час зарахування коштів у рахунок погашення споживчого кредиту), страхові та податкові платежі, збори на обов'язкове державне пенсійне страхування, біржові збори, платежі за послуги державних реєстраторів, нотаріусів та інших осіб, а також інші обов'язкові платежі], відсутні. 

Кредитна спілка надає комерційні кредити та фермерські кредити, які не є споживчими (далі – неспоживчі кредити). Загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, при отриманні такого кредиту включно з податками, включає суму процентів за користування кредитом та платежі, пов’язані із оформленням забезпечення кредиту у відповідності до вимог чинного законодавства, якщо забезпечення зобов’язання підлягає оформленню окремим договором.

Сума процентів за користування кредитом розраховується з використанням процентної ставки, затвердженої рішенням спостережної ради кредитної спілки для певного виду неспоживчого кредиту, яке розміщено за посиланнями „Річні процентні ставки за кредитами”,  та в залежності від режиму сплати процентів і основної суми кредиту, які визначені у п. 3.2.1.3 Положення про фінансові послуги кредитної спілки „Все буде доброе”). Кредитна спілка не визначає перелік третіх осіб, які можуть надавати відповідні послуги, пов’язані з укладенням договору про неспоживчий кредит. Клієнт має право самостійно обрати особу для надання такої послуги.

До уваги: Особи, які надають посередницькі послуги, включаючи кредитних посередників, відсутні

Інформація щодо наявності у кредитної спілки «Скарбниця» права на надання відповідної фінансової послуги, відомості про ліцензії

ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ  

початок дії ліцензії 27.12.2012, 

дата переоформлення ліцензії 26.01.2017, 

Розпорядження Нацкомфінпослуг №  162

строк дії ліцензії - безстроковий,

тип ліцензії - дійсна

НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ

Розпорядження Нацкомфінпослуг № 610 від 16.03.2017 р.

початок дії ліцензії 16.03.2017, 

строк дії ліцензії - безстроковий, 

тип ліцензії - дійсна)

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності кредитної спілки у сфері фінансових послуг:

Національний банк України (НБУ)

Адреса для листування: вул. Інститутська буд. 9, м. Київ-8, 01601. 

Адреса для подання письмових звернень громадян: вул. Інститутська, буд.11-б, м. Київ-8, 01601. 

Телефон: 0 800 505 240, Пн-Чт 9:00 – 18:00, Пт 9:00 – 16:45. 

Електронна адреса для подання звернень громадян у форматі docx та pdf з дотримання вимог до оформлення (викладення) письмових та усних звернень згідно Закону України “Про звернення громадян” та рішення Правління Національного банку України від 14 травня 2020 року № 332-рш: nbu@bank.gov.ua. 

Запис на особистий прийом: тел. 0 800 505 240.

Власники істотної участі ( у тому числі особи,які здійснюють контроль за фінансовою установою): відсутні. 

Відомості про відокремлені підрозділи кредитної спілки:  2 відокремлених підрозділи відсутні, інформація надана у розділі Відокремлені підрозділи.

Відомості про порушення провадження у справі про бакрутство,застосування процедури санації кредитної спілки: Справа про бакрутство не порушувалась.Процедура санації кредитної спілки не застосовувалась.

Відомості про прийняття рішення про ліквідацію спілки: Спілка в стадії ліквідації на даний момент не перебуває. 

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2020 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2019 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2018 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2017 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2016 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2015 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2014 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2013 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2012 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2011 рік


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України