Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
органи управління
правила надання фінансових послуг
контактна інформація
відокремлені підрозділи
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
 


Повна назва: КРЕДИТНА СПІЛКА «СКАРБНИЦЯ»

Код за ЄДРПОУ: 25068803 

за КОАТУУ: 2621610100,

Вид діяльності за КВЕД: 64.92 Інші види кредитування

 

Дані про державну реєстрацію юридичної особи:

 

Свідоцтво про державну реєстрацію 

Серія А00   №366031

Дата державної реєстрації: 04.11.1997 р.

Номер запису в ЄДР: 1 07 120 0000 000027

 

Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи

дата рішення 02.07.2004р., номер рішення  1262

реєстраційний номер: 14100541

серія свідоцтва: КС

номер свідоцтва: 312

код фінансової установи: 14

орган, що видав: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

 

Перелік фінансових послуг, що надаються КС «Скарбниця» 

Залучення фінансових активів із зобовязанням щодо наступного їх повернення
 Надання коштів у позику,  в тому числі і на умовах фінансового кредиту 

 

Відомості про ліцензії та дозволи, видані КС «Скарбниця» за останні три роки:

 

ЗАЛУЧЕННЯ ФІНАНСОВИХ АКТИВІВ ІЗ ЗОБОВ'ЯЗАННЯМ ЩОДО НАСТУПНОГО ЇХ ПОВЕРНЕННЯ  

початок дії ліцензії 27.12.2012, 

дата переоформлення ліцензії 26.01.2017, 

Розпорядження Нацкомфінпослуг №  162

строк дії ліцензії - безстроковий, 

тип ліцензії - дійсна

 

НАДАННЯ КОШТІВ У ПОЗИКУ, В ТОМУ ЧИСЛІ І НА УМОВАХ ФІНАНСОВОГО КРЕДИТУ

Розпорядження Нацкомфінпослуг № 610 від 16.03.2017 р.

початок дії ліцензії 16.03.2017, 

строк дії ліцензії - безстроковий, 

тип ліцензії - дійсна)

 

Відомості про власників істотної участі 
 
Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) – немає.

 

Кількість акцій фінансової установи, які знаходяться у власності членів її виконавчого органу, та перелік осіб, частки яких у статутному капіталі фінансової установи перевищують п‘ять відсотків – немає.

 

Відомості про відокремлені підрозділи – немає

 

Відомості про порушення провадження у справах про банкрутство, застосування процедури санації фінансової установи - немає

 

Інформація про початок процедури ліквідації – немає

 

Місце знаходження: 

78100, Івано-Франківська обл., Городенківський р-н, 

м. Городенка, вулиця Івана Богуна, будинок 9

 

Телефон (факс): (03430) 2-51-70

 

Банківські реквізити:

р/р UA623365030000000265083006331 

в ІФОУ Ощадного банку України, 

МФО 336503, код ЄДРПОУ 25068803  

 

 

Орган, який здійснює державне регулювання щодо діяльності кредитної спілки:
Національний  банк України (НБУ) адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська буд. 9, Телефон: 0800 505 240. e-mail: nbu@bank.gov.ua

 


Кредитна спілка 

Кредитна спілка - це неприбуткова організація, заснована фізичними особами, професійними спілками, їх об'єднаннями на кооперативних засадах з метою задоволення потреб її членів у взаємному кредитуванні та наданні фінансових послуг за рахунок об'єднаних грошових внесків членів кредитної спілки.

Діяльність кредитної спілки ґрунтується на принципах:

— добровільності вступу та свободи виходу з кредитної спілки;
— рівноправності членів кредитної спілки;
— самоврядування;
— гласності.

Основні види діяльності кредитної спілки

Кредитна спілка відповідно до свого статуту:

— приймає вступні та обов'язкові пайові та інші внески від членів спілки;

— надає кредити своїм членам на умовах їх платності, строковості та забезпеченості в готівковій та безготівковій формі. Отримувати кредити від імені членів кредитної спілки можуть також фермерські господарства та приватні підприємства, які знаходяться у їх власності. Розмір кредиту, наданого одному члену кредитної спілки, не може перевищувати 20 відсотків від капіталу кредитної спілки;

— залучає на договірних умовах внески (вклади) своїх членів на депозитні рахунки як у готівковій, так і в безготівковій формі. Зобов'язання кредитної спілки перед одним своїм членом не можуть бути більше 10 відсотків від загальних зобов'язань кредитної спілки;

— виступає поручителем виконання членом спілки зобов'язань перед третіми особами;

— розміщує тимчасово вільні кошти на депозитних рахунках в установах банків, які мають ліцензію на право роботи з вкладами громадян, об'єднаній кредитній спілці, а також придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків; придбаває державні цінні папери, перелік яких встановлюється Уповноваженим органом, та паї кооперативних банків;

— залучає на договірних умовах кредити банків, кредити об'єднаної кредитної спілки, кошти інших установ та організацій виключно для надання кредитів своїм членам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу. Загальна сума залучених коштів, у тому числі кредитів, не може перевищувати 50 відсотків вартості загальних зобов'язань та капіталу кредитної спілки на момент залучення;

— надає кредити іншим кредитним спілкам, якщо інше не встановлено рішенням Уповноваженого органу;

— виступає членом платіжних систем;

— оплачує за дорученням своїх членів вартість товарів, робіт і послуг у межах наданого йому кредиту;

— провадить благодійну діяльність за рахунок коштів спеціально створених для цього фондів.

Членство у кредитній спілці

Членами кредитної спілки можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають на території України, об'єднані хоча б за однією з ознак. Не можуть бути прийняті до кредитної спілки особи, які за рішенням суду визнані недієздатними або обмежено дієздатними, особи, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі, а також особи, що мають непогашену судимість за корисливі злочини. Члени кредитної спілки несуть відповідальність за зобов'язаннями кредитної спілки лише у межах їх пайових внесків. 

Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2020 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2019 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2018 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2017 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2016 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2015 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2014 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2013 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2012 рік


Річна фінансова звітність та річна консолідована фінансова звітність разом з аудиторським висновком кредитної спілки за 2011 рік


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України