Національна асоціація кредитних спілок України
головна сторінка
принципи діяльності
органи управління
правила надання фінансових послуг
контактна інформація
відокремлені підрозділи
звітність та аудит за 2020 рік
звітність та аудит за 2019 рік
звітність та аудит за 2018 рік
звітність та аудит за 2017 рік
звітність та аудит за 2016 рік
звітність та аудит за 2015 рік
звітність та аудит за 2014 рік
звітність та аудит за 2013 рік
звітність та аудит за 2012 рік
звітність та аудит за 2011 рік
 


Загальні збори
Загальні збори складаються зі всіх членів кредитної спілки.

Спостережна рада

Костишин Євдокія Василівна – голова спостережної ради

Соколюк Марія Федорівна – заступник голови спостережної ради

Малярчук Мирослава Дмитрівна – секретар спостережної ради

Іванишин Орест Михайлович – член спостережної ради

Дзедзінська Анастасія Михайлівна – член спостережної ради

 

Правління

Дружкіна Світлана Ярославівна – голова правління

Мартин Тарас Васильович – головний бухгалтер

Григорчук Іван Миколайович – член правління

 

Ревізійна комісія

Сидорак Марія Андріївна – голова ревізійної комісії

Михайлик Олена Михайлівна – заступник голови ревізійної комісії

Ничик Олександра Михайлівна – секретар ревізійної комісії

 

Кредитний комітет

Гишко Любомира Ярославівна – голова кредитного комітету

Дружкіна Світлана Ярославівна – заступник голови кредитного комітету

Семенюк Ольга Григорівна – секретар кредитного комітету


склад органів управління 

кредитної спілки “Скарбниця” 26.03.201 06.04.2019 р.р. 

Спостережна рада

Костишин Євдокія Василівна – голова Спостережної ради

Дячук Марта Тарасівна – заступник голови Спостережної ради

Малярчук Мирослава Дмитрівна – секретар Спостережної ради

Іванишин Орест Михайлович – член Спостережної ради

Дзедзінська Анастасія Михайлівна – член Спостережної ради

 

Правління

Дружкіна Світлана Ярославівна – голова правління

Мартин Тарас Васильович – головний бухгалтер

Григорчук Іван Миколайович – член правління

 

Ревізійна комісія

Сидорак Марія Андріївна – голова Ревізійної комісії

Михайлик Олена Михайлівна – заступник голови Ревізійної комісії

Бабчук Ганна Іллівна – секретар Ревізійної комісії

 

Кредитний комітет

Гишко Любомира Ярославівна – голова Кредитного комітету

Дружкіна Світлана Ярославівна – заступник голови Кредитного комітету

Семенюк Ольга Григорівна – секретар Кредитного комітету


склад органів управління

кредитної спілки “Скарбниця” 2013-2015 р.р.

 

з/п

Прізвище, ім’я та по батькові

Посада

Спостережна рада

1.

Костишин Євдокія Василівна

Голова

2.

Соколюк Марія Федорівна

Заступник голови

3.

Равлик Світлана Михайлівна

Секретар

4.

Лабач Ганна Іванівна

Член

5.

Ничик Олександра Михайлівна

Член

Ревізійна комісія

1.

Сидорак Марія Андріївна

Голова

2.

Михайлик Олена Михайлівна

Заступник голови

3.

Бабчук Ганна Іллівна

Секретар

Кредитний комітет

1.

Гишко Любомира Ярославівна

Голова

2.

Дружкіна Світлана Ярославівна

Заступник голови

3.

Семенюк Ольга Григорівна

Секретар

Правління

1.

Дружкіна Світлана Ярославівна

Голова

2.

Мартин Тарас Васильович

Головний бухгалтер

3.

Григорчук Іван Миколайович

Член


 

 

 

 

 

 

  Органи управління кредитної спілки
Органами управління кредитної спілки є загальні збори членів кредитної спілки, спостережна рада, ревізійна комісія, кредитний комітет та правління. Рішенням загальних зборів членів кредитної спілки можуть бути створені й інші органи управління.

Загальні збори членів кредитної спілки
Вищим органом управління кредитної спілки є загальні збори її членів. Загальні збори членів кредитної спілки можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності кредитної спілки. Загальні збори вважаються правомочними, якщо на них представлено не менш як 50 відсотків членів кредитної спілки особисто або за дорученням іншим членам кредитної спілки. Голосування на загальних зборах відбувається за принципом - один член кредитної спілки, присутній на зборах, має один голос. Загальні збори членів кредитної спілки скликаються спостережною радою у строки, передбачені статутом кредитної спілки, але не рідше ніж один раз на рік.

Спостережна рада кредитної спілки
 Спостережна рада представляє інтереси членів кредитної спілки в період між загальними зборами. Спостережна рада кредитної спілки підзвітна загальним зборам членів кредитної спілки і в межах компетенції, визначеної цим Законом та статутом кредитної спілки, контролює і регулює діяльність правління та кредитного комітету.

Правління кредитної спілки
 Правління кредитної спілки є виконавчим органом, який здійснює керівництво її поточною діяльністю. Правління складається з осіб, які знаходяться в трудових відносинах із спілкою. 

Кредитний комітет
 Кредитний комітет  
кредитної спілки є спеціальним органом, відповідальним за організацію кредитної діяльності кредитної спілки.
 
 Ревізійна комісія
 Контроль за фінансово-господарською діяльністю кредитної спілки здійснює Ревізійна комісія.


   
   
Національна асоціація кредитних спілок України